Полтава (Украина)

ОБРАЗОВАНИЕ (827)

Объявление не активно или просроченно, связь с автором невозможна
611528 от 2019-01-08 актуально на 2019-01-08 46
автор: Владимир ( - )
ОБРАЗОВАНИЕ > курсовые, дипломы

1500 UAH

Дипломна магістерська робота на тему Цінова стратегія торговельного підприємства. ( продам , Полтава Украина )

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………….....7
1.1. Сутність цінової стратегії підприємства……………………….....………….7
1.2. Процес формування цінової стратегії підприємства……………………….24
1.3. Особливості формування цінової стратегії торговельного підприємства..32
Висновки до розділу 1………………………………………………………….....41
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»……………. ………………………………………………..43
2.1. Характеристика маркетингового середовища торговельного підприємства…43
2.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства .….......................53
2.3. Аналіз цінової стратегії підприємства………................................................73
Висновки до розділу 2………………………………………………………….....93
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ «АТБ-Маркет»..95
3.1. Рекомендації, щодо удосконалення цінової стратегії підприємства...........95
3.2. Вибір цінової стратегії підприємства ……………………………………..101
3.3. Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів……………..107
Висновки до розділу 3……………………………………………………….......110
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………112
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...115
ДОДАТКИ……………………………………………………………………......123
 
 
Сколько будет + =
отправить мне копию