Одесса (Украина)

ОБРАЗОВАНИЕ (827)

Объявление не активно или просроченно, связь с автором невозможна
611041 от 2018-12-17 актуально на 2018-12-17 65
автор: Лена ( - )
ОБРАЗОВАНИЕ > курсовые, дипломы

2000 UAH

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на здобуття освітнього ступеня магістра «Сучасні форми та методи реорганізації банківських установ» ( продам , Одесса Украина )

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на здобуття освітнього ступеня магістра «Сучасні форми та методи реорганізації банківських установ»
190 страниц дипломной работы магистра, данные в работе актуальные на 3 квартал 2018 года, уникальность 70%. Расчет синергии, индекс Херфиндаля-Хиршмана.
ПЛАН
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСІВ РЕОРГАНІЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКИЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
1.1 Реструктуризація банків як об'єктивна необхідність в умовах глобалізації економіки
1.2. Мета, форми та етапи проведення реорганізації банків
1.3 Інструменти реструктуризації та реорганізації банківських установ
1.4. Проблеми правового забезпечення фінансової реструктуризації в Україні
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ РЕОРГАНІЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКИЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
2.1. Реорганізація як наслідок динаміки показників
2.2. Аналіз процесів реструктуризації в банківському секторі України
2.3 Оцінка синергетичного ефекту на прикладі ПАТ «МТБ» та ПАТ «Центр»
2.4.Міжнародний досвід капіталізації банків та її вплив на боргову сферу
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РЕОРАГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
3.1 Оцінка рівня концентрації банків в Україні
3.2. Реструктуризація банківського сектора в умовах світової фінансової кризи: міжнародний досвід і доцільність його використання в Україні
3.3. Підвищення ефективності нагляду в контексті реструктуризації банків
 
 
Сколько будет + =
отправить мне копию