Киев (Украина)

ОБРАЗОВАНИЕ (827)

Объявление не активно или просроченно, связь с автором невозможна
610674 от 2018-12-06 актуально на 2018-12-06 81
автор: Анна Валерьевна Вашура ( чл )
ОБРАЗОВАНИЕ > курсовые, дипломы

100 EUR

Оцінка ефективності операцій з імпорту ( продам , Киев Украина )
Оцінюючи імпортні операції ПАТ «Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз Україна», у першу чергу необхідно провести аналіз
ефективності імпорту природного газу. Специфіка такої оцінки полягає у
тому, що операції з цим товаром не підпадають під класичний алгоритм
проведення експортно-імпортних операцій, і, відповідно, перелік витрат,
які використовуються для оцінки, буде відрізнятися від того, що
використовується для розрахунку показників ефективності імпорту
товарів.
У першу чергу зазначимо, що, відповідно до митного тарифу
України, ставка мита на природний газ складає 0%. Окрім цього,
природний газ не є підакцизним товаром. При цьому наразі при поставках
природного газу в Україну сплачується ПДВ, оскільки у 2014 р. зміни до
податкового кодексу, які передбачали скасування ПДВ при імпорті
природного газу, були скасовані Законом України № 732-VII від 28.01.2014
«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України».
До витрат, які несе ПАТ «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз Україна» при імпорті природного газу, належать: витрати на
транспортування газу, витрати на зберігання природного газу у сховищі,
витрати на фільтрування природного газу. Результати розрахунків
ефективності імпорту природного газу підприємством представлені у табл.
2.10.
Як видно з представленої таблиці, наразі імпорт цього ресурсу є
досить ефективним, хоча у 2017 році відбулося зменшення рівня
ефективності операцій. Окрім цього, зауважимо, що здійснені нами
розрахунки базуються на обсягах грошових коштів, які мають бути
сплачені підприємству за газ. При цьому наразі ПАТ «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» має значні обсяги дебіторської
заборгованості, що свідчить про те, що значна частина поставленого газу
не була оплачена споживачами.
 
 
Сколько будет + =
отправить мне копию