Киев (Украина)

ОБРАЗОВАНИЕ (827)

Ответить
510040 от 2015-05-05 актуально на 2015-05-05 телефон: показать 862
автор: Максим ( чл )
ОБРАЗОВАНИЕ > курсовые, дипломы

1100 UAH

КНЕУ. тема дипломної магістерської роботи: «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ» 2015рік захису ( продам , Киев Украина )

Магістерська програма “Управління банківською діяльністю”
«УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ»
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ 7
1.1. Економічна природа і сутність капіталу банку 7
1.2. Структура капіталу банку 22
1.3. Підходи та інструменти управління власним капіталом банку 34
РОЗДІЛ ІІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКУ 50
2.1. Динаміка та стан сукупного власного капіталу банків України 50
2.2. Аналіз обсягів та динаміки власного капіталу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 68
2.3. Основні питання управління власним капіталом ПАТ «» 85
РОЗДІЛ ІІІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКІВ 94
3.1. Проблеми та інструменти забезпечення капіталізації вітчизняних банків 94
3.2. Вимоги Базеля ІІІ до капіталу банків в Україні 111
3.3. Основні напрями стимулювання нарощування капіталу банками України 119
ВИСНОВКИ 128
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 133
ДОДАТКИ 139


Київ 2015

РЕФЕРАТ
Дипломна робота містить сторінок, таблиць, рисунків, список використаних джерел з найменувань, додатків.
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ
Предметом дослідження є: процес управління капіталом банку
Об’єктом дослідження виступає: діяльність банку щодо формування капітальної бази та управління нею
Мета роботи полягає у розробціта обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення управління власним капіталом банків України.
Завданнями роботи є:
 проаналізувати теоретичні положення капіталу банку;
 дослідити та проаналізувати стан капіталу банку на прикладі «Райффайзен Банк Аваль» та стан власного капіталу банків України;
 розкрити особливості формування джерела власного капіталу банками України;
 розглянути вимоги Базельського комітету до власного капіталу банку;
 узагальнити та обґрунтувати шляхи вдосконалення управління власним капіталом та можливі способи збільшення капіталу банківської системи України.
За результатами дослідження сформульовані рекомендації щодо підвищення капіталізації банківської системи України.
Одержані результати можуть бути використані при розробці нормативно-правових матеріалів Національного банку України та в ділових банках.
Рік виконання магістерської роботи: 2014-2015 рр.
Рік захисту роботи: 2015 р.

Делал преподователь за 350$

 
 
Сколько будет + =
отправить мне копию